vrijdag 5 september 2014


English report below.

In de ochtend van 5 september. heb ik de maisformatie in Hoeven bezocht. Deze formatie werd gerapporteerd op 3 september. Op 4 september was de boer zo vriendelijk om toestemming te verlenen om het veld te betreden. Hij plaatste daartoe een fooienpot aan het begin van de rood-witte lijn die je moet volgen om in de graancirkel te komen.

Als je je een weg baant door de, ongeveer 3 meter hoge, planten voelt het alsof je door het oerwoud loopt. Tegen de tijd dat je twijfelt of je ergens gaat uitkomen stopt het lint en bevind je je op een lichte, open plek met het neergelegde gewas voor je. Ik bezocht de formatie rond kwart voor elf op deze zwaar bewolkte en zelfs heiige dag.

De afgelopen dagen heeft het niet geregend maar toch was de ondergrond vochtig. Waarschijnlijk omdat de zonnestralen de bodem niet halen vanwege de dichtheid van het gewas. Aan de moddersporen op het neergelegde gewas kon ik zien dat er al eerder bezoekers geweest moeten zijn. Het neergelegde gewas was echter niet compleet vertrapt. De graancirkel heeft een vorm die doet denken aan een hoefijzer. De legging is tegen de wijzers van de klok in. De lengte is ongeveer 13 meter en de breedte 2,5 meter. Als je op het gewas ging staan kon je de stengels onder je voeten horen breken.

Hoewel het de dag voor mijn bezoek een warme en zonnige dag was, kon ik geen stengels ontdekken die terug omhoog waren gegroeid zoals bij de formatie in Etten Leur op 16 juli. Omdat ik zeer geïnteresseerd ben in wat daar gebeurd is ben ik gericht op zoek gegaan naar anomaliën. Helaas vond ik er geen. Wat direct opviel was de ongelooflijke hoeveelheid gebroken stengels. Een groot aantal van hen had zelfs meerdere breuken over de lengte verdeeld. Een aantal stengels was compleet afgebroken maar verreweg de meeste waren gebroken. Over de gehele breedte waren er nagenoeg geen onbeschadigde of gebogen stengels te vinden. Zelfs stengels die op het eerste gezicht gebogen leken waren dat niet als je de onderste dunne, bruine bladeren wegvouwde en het breukvlak tevoorschijn kwam. Het is hoogt onwaarschijnlijk dat deze stengels zich op zullen richten naar het licht omdat de sapstromen die nodig zijn voor toevoer van voedingsstoffen en energie zijn afgesloten. Het was onmogelijk om een stengel te buigen zonder dat deze finaal afbrak. De onderliggende laag begon al tekenen van verrotting te vertonen en liet natte, bruine weefsels zien. Ik verwacht dat binnen een paar dagen er melding gemaakt zal worden van kolven met popcorn-achtige zaden. Dit heeft niks te maken met de 'graancirkel energie' maar is een plantenziekte die Builenbrand heet.

De kolven zijn bijna volgroeit en zullen binnen 2 tot 3 weken worden geoogst. Er was geen verschil in afmeting of uiterlijk tussen de kolven van het neergelegde graan en de kolven aan de nog staande stengels. Sommige kolven op de grond waren aangevreten door konijnen.


 English version:
On the morning of September 5th I went to the maize formation in Hoeven. This formation was found on the morning of September 3rd. In the evening of the 4th the farmer kindly granted permission to enter the field. He placed a moneybox at the beginning of a red and white ribbon you have to follow to end up inside the formation.

When you make your way through the stems of appr. 3 metres high it feels like if you are walking through a jungle. By the time you have the feeling you are led into nowhere the ribbon ends and there is suddenly light and you can see the flattened maize in front of you. I entered the formation around 10.45 am. on this very cloudy and even hazy day.

In the past few days it hasn't rained but the soil was very moist. Probably because the sun does not gets as far as the bottom to dry it because of the density of the crop. From the muddy tracks on the flattened crop I could tell some visitors already paid a visit to the formation. The laid crop was not completely trampled though.
The formation has a shape that resembles a horseshoe.  The crop is laid anti-clockwise. In length it is appr. 13 metres long and 2,5 metres wide. When you step on the flattened crop you can hear the stems snap under your feet.

Eventhough yesterday was a very sunny and warm day I could not see stems that have grown back upwards like in the Etten Leur formation of July 16th.  Because I am very intriged by that specific event I looked around for anomalies very closely. Unfortunately I did not find any. What struck me most was the enormous amount of broken stems. Quit a few stems had several breaking points along the highth of the stem, some were torn off but almost all of them were broken. Hardly any were bent. Some stems seemed bent at first but when I took a close look and opened the thin brown leaves around the bottom you could see the damage underneath. It is unlikely that any of these stems will rise again for all the sap flow is interrupted which makes it impossible for the maize to feed itself and/or gets the energy to rise upwards again.  When I tried to bend a stem it snapped and some fluid was shown on the breaking-line. It was impossible to lay down stems without ruining them.
The underlying lay of crop was already starting to rotten and showed soft and brown tissue. Within a few days I expect people will find cobs with seeds that look like popcorn. This is not an effect of the 'circle making energy' but a plant disease called corn smut.

The cobs are almost fully grown and will be harvested within two or three weeks. There was no difference in size between a laid down cob and a cob on the standing stems. Some cobs on the ground were eaten by rabbits.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten